De wedstrijdvorm en -reglement van het IJsselsteins Open Golf 2021

We hebben de wedstrijdvorm voor ons evenement aangepast in verband met niet te lange wachttijden voor alle flights. Er wordt gespeeld middels een greensome. Elk koppel krijgt een aantal slagen. Op de scorekaart staat hoeveel dat er zijn. Deze slagen zijn berekend door de handicaps van de spelers van het koppel bij elkaar te tellen en te delen door 2. Met een maximum van 36 slagen. Hoe gaat het golfen vandaag? 

De scorekaarten van elk team wordt uitgewisseld met het andere team.

1) Elke speler van een team slaat de bal af.

2) Het koppel bepaalt met welke bal ze dan verder gaan spelen op de hole. De andere bal wordt opgepakt.

3) Degene wiens bal opgepakt is speelt de 2e slag van de bal en daarna spelen de spelers om de beurt de bal die uitgekozen is. Bij een bal die verloren is in een hindernis (water of buiten de baan) gaat degene die moet slaan verder met de strafslagen erbij. Bij Out Of Bounds (oftewel Buiten de baan) zijn er 2 mogelijkheden: 1) met 1 strafslag opnieuw slaan vanaf de plek waar geslagen is of, 2) slaan waar de bal vermoedelijk buiten de baan is gegaan en dan met 2 strafslagen verder gaan.

4) Elke bal moet uitgeholed worden (geen 'gimmies') behalve als het maximum aantal slagen voor de hole al gehaald is. Dat is een 8 op een Par 3, een 9 op een Par 4 en een 10 op een Par 5. 

5) Op de scorekaart worden de slagen van elk team opgeschreven.

6) Na afloop van de golfronde worden alle slagen op de scorekaart opgeteld, voor het eigen team en die van het andere koppel.

7) De scorekaarten worden na afloop door beide teams getekend en afgegeven aan de wedstrijdcommissie.

8) Het winnende team is het team dat de minste slagen heeft gedaan over de ronde. De berekening is als volgt: het aantal slagen van de baan (71) plus het aantal slagen dat een koppel krijgt is een subtotaal, van het totaal aantal slagen die een team heeft gedaan wordt het subtotaal afgetrokken. Wat overblijft is een netto-score. Het team met de laagste netto-score is winnaar.

9) Bij teams met een gelijke netto-score wordt, na afloop, een play-off gespeeld op hole 18.  Met handicap-verrekening wordt weer gekeken hoeveel slagen een team nodig heeft voor hole 18. Is er weer een gelijke stand, dan volgt er een chipping-contest waarbij 1 speler per team een chip maakt naar de vlag van hole 18. De speler die dan het dichtstbij chipt zorgt ervoor dat zijn/haar team de winnaar is van het IJsselsteins Open Golf 2021.